Praktični savjeti za poboljšanje rada klime

 •  SISTEM AUTOKLIME JE NEOPHODNO ODRŽAVATI I SERTVISIRATI KAO I DRUGE SKLOPOVE.
  Optimalna klimatizacija se može ostvariti samo ako svi dijelovi klime optimalno i usklađeno funkcionišu.
  Ovim savjetima pomoćemo vam da klima u vašem automobilu radi bolje i dugovječnije.
  Prije početka svake sezone hlađenja (grijanja-kod klima sa digitalnim upravljanjem) potrebno je izvršiti kontrolu- pregled sistema kod ovlaštenog servisera za autoklime.
 • REDOVNE SERVISE TREBA VRŠITI SVAKO DVIJE GODINE ILI PREĐENIH 50.000km
  Redovan servis podrazumijeva: zamjenu ulja u sistemu (kompresoru) jer staro ulje može dovesti do uništenja kompresora i nagrizanja ostalih komponenti u sistemu, zamjena sušača (reciver dryer, filter) i naravno zamjena plina.
  Dobro je uključiti autoklimu bar dva puta mjesečno (i u toku zime) makar na kratko vrijeme.
  Povremeno je potrebno očistiti i oprati kondenzator (hladnjak) i izvršiti takođe čišćenje i dezinfekciju isparivača.
  Sistem autoklime (hlađenja) može se koristiti i kod nižih temperatura ako je potrebno isušiti vlažan zrak u putničkom prostoru-odmagljivanje stakala.
  U tom se slučaju NE KORISTI dugme za recirkulaciju (kružni tok zraka)! Ovo dugme se koristi isključivo kod temperatura viših od 30°C ili u vrijeme velike koncentracije polena ili prašine!
  Ne zaboravite da je sistem klime stalno pod pritiskom i da je tačka ključanja sredstva za hlađenje –29°C zato NIKADA nemojte sami odvajati crijeva-cijevi na sistemu da ne bi došlo do oštećenja kože i očiju (promrzlina).
  Ako iz bilo kojeg razloga ipak morate odvojiti neko od crijeva potebno ga je odmah zatvoriti podesnim čepom ili izolir trakom kako bi se izbjegla šteta koju izaziva vlaga koja kroz otvore ulazi u sistem. U principu najbolje je da ovu operaciju obavlja stručno lice.
  Ako bilo kada osjetite da vam autoklima ne radi dobro ili se začuju nesvakidašnji zvukovi, najbolje da se odmah obratite ovlaštenom servisu autoklime za savjet ili eventualno intervenciju.
  Preporučljiva temperatura u vozilu je između 20° i 26°C a relativna vlažnost vazduha između 35% i 65%. Oprezno sa brzinom ventilatora, strujanje vazduha treba da bude minimalno zadovoljavajuće i ne usmjeravati na lice ili koljena.
  Najmanje jednom godišnje radi se tretman uništavanja algi i bakterija na isparivaču i izduvnim tunelima kako bi se spriječila moguća iritacija očiju, disajnih organa, alergijske reakcije, i neprijatan miris (dezinfekcija)
 • TRETMAN ČIŠĆENJA ALGI I BAKTERIJA (DEZINFEKCIJA)

   1) PROBLEM:
  Na isparivaču dolazi do taloženja spoljašnje nečistoće (prašina, lišće, insekti, polen, nikotin). U kombinaciji sa kondenziranom vlagom , tamom i određenom temperaturom stvaraju se uslovi za rast mikroorganizama

  2) POSLJEDICE PROBLEMA:
  Iritacija očiju i grla, infekcija i alergijska reakcija.

  3)REZULTATI DEZINFEKCIJE:
  Uklanja prašinu, polen, prljavštinu i masnoću.
  Eliminiše neprijatne mirise i nikotin.
  Uklanja mikrobe, gljivice, bakterije i grinje.
  Uspostavlja prijatan, osvježavajuci osjećaj čistog vazduha.
  Sprečava pojavu alergijskih reakcija.
  Netoksičan i bezbjedan za okolinu.